Âv¨IU x»oΠ¶¼µ– ˆMH»n IÀ ·H¼iHoÎ ½kzµ¬ EIÃ{H oÄ»I~U Áo²I¬ ·HnI§µÀ ¾M RI¶ki ·Hkº»o¿{ ¾M RI¶ki I¶ ½nIMnj ±‚H ¾dŸ‚

 

 

طرح معاینه فنی تاکسی های شهر تهران با 85درصد تخفیف
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با همکاری ستاد معاینه فنی خودرو در راستای خدمت رسانی شایسته و به منظور رفاه حال تاکسیرانان محترم ... -------------------------------------------------------------------------------- اقدام به برقراری معاینه فنی تاکسی هابااستفاده از85درصدتخفیف نموده است،لذاکلیه تاکسیرانان عزیز شهر تهران می توانند با همراه داشتن کارنامه و کارت خودرو به مراکز معاینه فنی در تهران مراجعه و نسبت به انجام معاینه فنی تاکسی خود و دریافت برچسب مربوطه مبادرت نمایند. آدرس مراکز معاینه فنی به شرح زیر می باشد. 1 – مرکز بیهقی، میدان آرژانتین ، پارک سوار بیهقی ، ضلع شمال شرقی 2 – مرکز سراج، میدان رسالت، خیابان فرجام ، خیابان سراج ، جنب پمپ گاز 3 – مرکز الغدیر، یافت آباد ، بلوار الغدیر، روبروی بیمارستان شهداء یافت آباد 4 – مرکز شکوفه ، بزرگراه آزادگان، ضلع شمالی میدان جهاد ، خیابان شهید کاظمی، خیابان شکوفه 5 – مرکز نیایش ، میدان پونک ، تقاطع اشرفی اصفهانی و نیایش، خیابان یکم 6 – مرکز آبشناسان، بزرگراه آبشناسان، تقاطع شاهین شمالی 7 – مرکز چمران، بزرگراه شهید رجایی، بعد از پل شهید آوینی ، خیابان معاینه فنی 8 – مرکز خاوران، جاده خاوران ، بعد از خاور شهر، روبروی مرکز تعویض پلاک 9 – مرکز دماوند، بعد از سه راه تهرانپارس ، بعد از ساختمان ایرتویا، روبروی بیمه ایران تاريخ:1390.06.20